Monday, 13 February 2012

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tercapai, kaedah penyampaiaan dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat meyujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketerampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri,masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan cara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:-      


Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling : akademik , kerjaya , psikososial , keluarga , peribadi , kes disiplin , dadah , HIV/AIDS , KrisisPerguruan dan pentadbiran : maklumat kerjaya, maklumat pedidikan dan latihan, maklumat dadah ,         maklumat hiv/aids, maklumat bahaya rokok dan kesihatan , rancangan tahunan , kertas kerja program, buku rekod perkhidmatan, borang borang pekhidmatan bimbingan dan kaunseling , jadual waktu perkhidmatan, maklumat murid , laporan program, keceriaan biulik kaunseling , papan kenyataan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling , laporan dan rekod sesi , penilaian program, rekod dan laporan kewangan.

Akademik : pemilihan mata pelajaran elektif , 
                     kemahiran belajar 
                    a) membaca
                    b)mencatat/ mangambil nota
                    c)pengurusan masa
                    d)pengurusan diri
                    e)mendengar 
                    f)mengingat
                    g)mengulangkaji
                    h)menjawab soalan peperiksaan
                       i.menghadapi peperiksaan 
                    mengupul maklumat pelajaran atau melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi.


kerjaya: inventori minat , inventori personaliti , inventori nilai , pemilihan mata pelajaran elektif , pengumpulan maklumat kerjaya , pendedahan kerjaya peluang latihan kerjaya , penyebaran maklumat.

psikososial & kesjahteraan mental : ujian personaliti , senarai semak masalah , merujuk kad maklumat diri (jika perlu) , kemahiran komunikasi , kemahiran , asertif/ tegas diril, penyaringan maklumat , pengurusan tekanan , kemahiran rohani , kemahiran membuat keputusan , kemahiran mengawal diri , kemahiran aplikasi , kemahiran sintesis , kemahiran analisis kritikal , pengekalan penghargaan kediri/self esteem , perkembangan keremajaan , konsep kendiri , pengenalian kendiri , program orientasi.

keibubapaan: komunikasi , perkembangan individu , isu-isu kekeluargaan :- kepimpinan , perkembangan remaja masa kini dan akan datang , kerukunan dan kesejahteraan keluarga.

pembangunan diri: kemahiran komunikasi , kemahiran penyelesaian masalah , kepimpinan , kemahiran tegas diri , pembimbingan rakan sebaya (PRS) , kemahiran sosial , kemahiran memilih keutamaan tugas , pengurusan diri.

pendidikan pencegahan dadah /rokok/ inhalan dan hiv/aids: kemahiran asertif , kemahiran sosial , perkembangan seksual , sikap benci kepada dadah , kemahiran menghindar jangkitan HIV/AIDS ,pendidikan kekeluargaan.No comments:

Post a Comment